نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رابطه بین فقر و خشونت شهری (مطالعه موردی: محلات شهر یزد)

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-54

جمال محمدی؛ علی باقری کشکولی