نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین رفتارهای پرخطر و بیگانگی اجتماعی در بین جوانان شهر یزد

دوره 2، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 117-142

ندا جواهرچیان؛ اکبر جنتی فر؛ مرجان صباغچی