نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سرمایة اجتماعی و تکرار جرم در میان زندانیان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-32

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور