نویسنده = �������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، بر گرایش جوانان به اعتیاد در شهر یزد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-64

اکبر زارع شاه آبادی؛ بهروز اسلامی؛ ملیحه مهدی پور خراسانی