نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده (مطالعه کیفی زنان معتاد شهر یزد)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-33

حسین افراسیابی؛ نسرین فرحانی