نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدل‌های مناسب پیش بینی تعداد تصادفات و ارائة مدل‌های مناسب و دقیق تر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 115-140

مهدی فلاح تفتی؛ محمدمهدی خبیری؛ ابوالفضل خویشداری