نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. راه‌های جلب مشارکت همگانی در پیشگیری از سرقت خودرو (مورد مطالعه شهرستان یزد)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 97-115

امیرحسین یاوری؛ صیاد درویشی؛ حسین دهستانی اردکانی