نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر مصرف قلیان در جمعیت بالای هیجده سال شهر یزد

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 9-29

علیرضا افشانی؛ سعید فتحی؛ محمد علی آرمند؛ امیر محمدی چیگویی