نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با ضعف انضباط در رانندگی ( مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 31-46

سعید سعیدا؛ نجمه باغیانی؛ امیر گنجکاو منفرد


2. بررسی نقش آسیب‌های اجتماعی ناشی از وجود اتباع خارجی در امنیت اجتماعی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 47-71

سید حبیب ا... میرغفوری؛ نجمه باغیانی؛ آسیه طاهری‌زاده