نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با ضعف انضباط در رانندگی ( مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 31-46

سعید سعیدا؛ نجمه باغیانی؛ امیر گنجکاو منفرد