نویسنده = ������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش عناصر اقلیمی در تصادفات جاده ای بر اساس مدل های رگرسیون

دوره 2، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 33-50

غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار؛ فاطمه عرب مختاری


2. تحلیل مخاطرات اقلیمی موثر بر تصادفات جاده ای محور ترانزیتی یزد-کرمان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 73-95

غلامعلی مظفری؛ کمال امیدوار؛ فاطمه عرب مختاری