نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأ ثیر مدیریت شبکه ای اطلاعات جنایی پلیس آگاهی درکشف جرایم جنایی (مورد مطالعه استان یزد)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 97-122

حسین منصوری؛ محمد جواد کاملی؛ محمد علی نوری نژاد