نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارکرد مساجد در پیشگیری از جرائم اخلاقی (مورد مطالعه شهرستان یزد)

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 123-142

فریبا شایگان؛ حسن رضا رفیعی؛ جلیل احمدی پور