نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی رفتار رانندگی زوجین،والدین وفرزندان: با تأکید بر جنسیت

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 109-119

سمانه اسعدی؛ حمیده محمدی؛ فرخنده فکور معنوی