نویسنده = �������� ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی تعالی رفتار کارکنان کلانتری های استان یزد با تاکید بر مدل استاندار توسعه دهنده نیروی انسانی (PDS)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 8-26

سید محمد طباطبایی نسب؛ طاهره شریفی؛ امیررضا کنجکاو منفرد