نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال و تحرک نیروی کار در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، بهار 1395، صفحه 85-94

منصور مهینی‌زاده؛ بهروز جعفرزاده