نویسنده = ������ ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مقایسه‌ای سرمایه اجتماعی و اعتیاد در میان معتادان و غیرمعتادان شهر مهریز یزد

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 125-150

منوچهر علی نژاد؛ ابوالفضل پور گنجی؛ ابوافضل پور گنجی؛ ابوالفضل جعفرپور