تعداد مقالات: 120

2. مقایسه تطبیقی ابعاد هویّت اسلامی، ایرانی و مدرن در نسل اول و سوم انقلاب اسلامی(مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 1-17

دکتر مهدی ناظمی اردکانی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ سعید دهقان ده‌جمالی


5. شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان

دوره 4، شماره 13، بهار 1396، صفحه 8-30

حسین رئیسی؛ عبدالرضا بیگی ‏نیا؛ عبدالرضا بیگی ‏نیا؛ عبدالرضا بیگی ‏نیا


7. آسیب شناسی تعالی رفتار کارکنان کلانتری های استان یزد با تاکید بر مدل استاندار توسعه دهنده نیروی انسانی (PDS)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 8-26

سید محمد طباطبایی نسب؛ طاهره شریفی؛ امیررضا کنجکاو منفرد


11. عوامل موثر بر مصرف قلیان در جمعیت بالای هیجده سال شهر یزد

دوره 2، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 9-29

علیرضا افشانی؛ سعید فتحی؛ محمد علی آرمند؛ امیر محمدی چیگویی


12. بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر بحران هویت دانش آموزان شهر یزد

دوره 2، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 9-32

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد


14. رابطه حمایت اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 9-22

سید علیرضا افشانی؛ زینب جعفری


17. سرمایة اجتماعی و تکرار جرم در میان زندانیان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-32

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور


18. از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده (مطالعه کیفی زنان معتاد شهر یزد)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-33

حسین افراسیابی؛ نسرین فرحانی


19. رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان استفاده از رسانه های جمعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 2، شماره 5، بهار 1394، صفحه 11-28

سیدعلیرضا افشانی؛ محمد نوریان نجف آبادی


20. سبک زندگی سلامت محور در میان سالمندان شهر یزد

دوره 2، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 11-32

عباس عسکری ندوشن؛ حسین فلاح زاده؛ زهرا سادات حسینی