ارائه مدلی کاربردی برای کاهش تصادف های جرحی و فوتی موتور سیکلت سواران در استان یزد

نویسنده

بیرونی

چکیده

علاوه بر جوانب بشردوستانه امنیت جاده، آسیب‌ها و مرگ و میرهایی که در اثر تصادفات جاده‌ای رخ می‌دهند دارای مفاهیم مهم برای یک کشور هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی هستند. با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی و زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده‌های کشور، در سال‌های اخیر، در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی فراوان، متاسفانه، روز به روز تعداد و همچنین شدت تصادفات افزایش یافته و ضایعات جانی و مالی ناشی از این سوانح، بار سنگینی را بر مردم و دولت تحمیل می‌نماید. موتورسواران بدون آگاهی و عوامل تاثیرگذار بر تصادفات این مرکب سهل العبور را می‌رانند. بر این اساس لازم است خانواده‌ها کمک کنند تا این فرهنگ اصلاح شود. لذا برای شناخت عوامل موثر بر کاهش تصادف‌های جرحی و فوتی موتور سیکلت سواران در استان یزد، از مدل‌های آماری در این مطالعه استفاده خواهد شد. یکی از مزیت‌های این مدل‌ها قابلیت تعیین میزان اثرگذاری متغیرها بر احتمال کاهش تصادف‌ها است. سوال اساس که این تحقیق بدنبال آن می‌باشد این است که برای کاهش تصادف‌های جرحی و فوتی موتور سیکلت سواران در استان یزد می‌توان مدلی ارائه داد یا خیر؟ نظر جامعه نمونه نقص فنی موتورسیکلت و عدم تعادل موتورسیکلت به خاطر حمل بار بیشترین تاثیر و عدم تنظیم باد لاستیک و ترکیدن آن و فرسوده بودن لاستیک موتورسیکلت کمترین تاثیر از نظر عوامل مربوط به وسیله نقلیه در بروز تصادفات را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها