مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ناشی از تصادفات خسارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

بشر از دیرباز از وسایل و روش های مختلف برای جابجایی و حمل و نقل استفاده کرده است. با گسترش علم روش های حمل و نقل به سرعت پیشرفت کرد. با ظهور وسایل نقلیه متوری و دست رسی هر چه بیشتر افراد به آن، تصادفات و خسارات ناشی از آن سیر صعودی به خود گرفت. عبارت مسئولیت مدنی در اصطلاح به معنی تعهد و الزامی که یک فرد به جبران خسارت وارده به دیگری، می باشد. در این مقاله درباره نظریه ها و مبانی فقهی و قانونی مسئولیت مدنی صحبت خواهیم کرد. این مبای نظری مسئولیت مدنی نظریه های تضمین حق، خظر و تقصیر می باشد. مبانی فقهی نیز شامل قاعده اتلاف، تسبیب، لاضرر و قاعده من له غرم فعلیه الغرم می باشد. در ادامه به بررسی نحوه جبران خسارت خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها