سبک زندگی ایرانی - اسلامی و تأثیرات آن در امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

سبک زندگی مجموعه ای از اخلاق، رفتار، باور و اعمال ما بوده که تأثیر فراوانی بر محیط زندگی خود، فرزندان، اطرافیان و جامعه دارد، نهادهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و رسانه های مختلفی برای تبیین سبک زندگی اسلامی و پیاده سازی مؤلفه های آن در جامعه دینی در تلاش هستند تا با نهادینه سازی این مهم ارزش ها را تبیین و با ضدارزش ها مقابله کنند، هدف از نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی حفظ حیات روحی و روانی و امنیت جامعه و تحکیم بخشیدن به کانون خانواده ها، تربیت نسل های مؤمن و انقلابی و خنثی سازی توطئه های فرهنگی است که با تلاش برای ترویج سبک زندگی غربی و گرایش جوانان به این نوع سبک زندگی غلط در پی رواج بی بندو باری و ضربه زدن به دین و باورهای دینی مردم هستند؛ اما در مقابل سبک زندگی اسلامی ضامن حیات و بقاء جامعه اسلامی است.عوامل اجتماعی بسیاری امروزه بر میزان سلامت اجتماعی افراد جامعه مؤثر می‌باشند که از مهمترین عوامل تأثیرگذار برقراری امنیت اجتماعی در جامعه است. امنیت در جامعه یکی از اساسی‌ترین نیازهای فرد و جامعه است، به‌طوری‌که فقدان آن پیامدهای ناگواری برای سلامتی آنان در پی دارد. هدف از مقاله حاضر تاثیر سبک زندگی اسلامی در برقراری نظم و امنیت است که در حوزه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و ... بررسی می گردد و همه این موارد طبق الگوی زندگی اسلامی، ارتباطی سالم و به دور از عوامل مخرب را موجب شده و در نهایت باعث برقرار شدن نظم و امنیت در جامعه می شود.

کلیدواژه‌ها