اهمیت سبک زندگی ایرانی - اسلامی در عصر مدرنیته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

ارائه‌ مدلی جامع از سبک زندگی اسلامی و مدرن، در جامعه‌ امروز ایران اسلامی، خصوصاً با توجه به رابطه‌ متقابل فرهنگ و سبک زندگی، امری ضروری به نظر می‌رسد که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد. جهت دست‌یابی به این هدف باید از یک سو تعریفی صحیح از سبک زندگی تبیین کرد و از سوی دیگر، با شناسایی عوامل اختلال در سبک زندگی اسلامی که عموماً در اثر جنگ نرم غرب علیه اسلام صورت پذیرفته است، راه کارهایی جهت بنیان نهادن سبک زندگی ایرانی- اسلامی همگام با پیشرفت‌های جهان امروز معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها