نمایه نویسندگان

ا

 • ارجلو، اصغر تأثیر استقرار حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی در ناجا [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 80-102]
 • افراسیابی، حسین فرسایش ناشی از اختلافات در خانواده‌های مراجعه کننده به مراکز کاهش طلاق شهر یزد [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 103-122]
 • الهیاری، طلعت عوامل اجتماعی موثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 95-102]
 • اله سام آرام، عزت عوامل اجتماعی موثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 95-102]

ب

 • بیکی، روح الله تأثیر استقرار حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی در ناجا [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 80-102]
 • بهجتی اردکانی، حامد رسیدگی در هیٔت های انضباطی ناجا در پرتو اصول استقلال و بی طرفی [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 33-48]

پ

 • پور گنجی، ابوالفضل جامعه‌پذیری حجاب در بین دانشجویان دختر و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: داشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مهریز) [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 8-35]

ج

 • جوادیان، رضا تأثیر استقرار حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی در ناجا [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 80-102]

ح

 • حسن زاده، مصیب نقش جنون در زوال مسئولیت کیفری [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 74-86]
 • حمیدی، مهدی نقش پدافند غیرعامل در مأموریت‌های پلیس در طراز جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 8-39]

خ

 • خویشداری، ابوالفضل بررسی میزان تاثیر خصوصیات جریان ترافیک معابر بزرگراهی و اصلی برون شهری استان یزد در تعداد تصادفات واقعه در این محورها [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 51-79]
 • خویشداری، ابوالفضل مروری بر نقش خصوصیات جریان ترافیک در نرخ و شدت تصادفات [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 79-111]

د

 • دستوار، عزیزالله رانندگی در حالت تهاجمی [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 38-50]
 • دستوار، عزیز الله مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ناشی از تصادفات خسارتی [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 112-129]
 • دهقان، ابوالفضل کاهش مصرف انرژی برق با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 49-67]

ر

 • رمضانی، شهربانو فرسایش ناشی از اختلافات در خانواده‌های مراجعه کننده به مراکز کاهش طلاق شهر یزد [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 103-122]
 • روحانی، علی سنخ‌شناسی کیفی مقوله منزلت اجتماعی در میان‌ذهنیت پرسنل نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 7-19]

ص

 • صادقی سرچشمه، عباس عوامل اجتماعی موثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان شهر یزد [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 95-102]

ع

 • عربی، علی سنخ‌شناسی کیفی مقوله منزلت اجتماعی در میان‌ذهنیت پرسنل نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 7-19]
 • علی کریمی، محمد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید مردان (مطالعه موردی:استان یزد) [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 7-32]
 • علی نژاد، منوچهر کاوشی بر چگونگی نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 87-133]

ف

 • فارسی، عادل روش پلاس بوهان :یک روش جدید اجتماع محور برای جلوگیری در ژاپن [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 103-133]
 • فارسی، عادل جلوگیری از جرم به وسیله دادن اختیارات اجتماعی : یک تحقیق تجربی از پایتخت اجتماعی در شهر کیوتو ژاپن [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 143-170]
 • فارسی، عادل جرائم شهروندی و محله های ساخته شده : تخمین تاثیر طراحی محیطی بر جلوگیری از جرم [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 150-158]
 • فارسی‌پور، نگار کاوشی بر چگونگی نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 87-133]

ک

 • کریمی، محمد علی مدل‌سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی:استان یزد) [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 20-37]
 • کریمی، محمد علی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید زنان (مطالعه موردی:استان یزد [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 36-78]
 • کریمی، محمد علی مدل سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی (مطالعه موردی:استان یزد) [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 40-73]

م

 • مجلسی، پیام شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید مردان (مطالعه موردی:استان یزد) [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 7-32]
 • مجلسی اردجانی، پیام مدل‌سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی:استان یزد) [دوره 5، شماره 18، 1397، صفحه 20-37]
 • مجلسی اردجانی، پیام شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید زنان (مطالعه موردی:استان یزد [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 36-78]
 • مجلسی اردجانی، پیام مدل سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی (مطالعه موردی:استان یزد) [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 40-73]
 • محمدی، فرهاد سبک زندگی ایرانی - اسلامی و تأثیرات آن در امنیت اجتماعی [دوره 5، شماره 19، 1397، صفحه 130-142]
 • محمدی، فرهاد اهمیت سبک زندگی ایرانی - اسلامی در عصر مدرنیته [دوره 5، شماره 20، 1397، صفحه 134-150]
 • محمدی زارچی، ابوالفضل عوامل موثر بر کاهش تصادف های جرحی و فوتی موتور سیکلت سواران در استان یزد [دوره 5، شماره 17، 1397، صفحه 68-94]