دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393 
3. مقایسه اختلالات شخصیت در سه خوشه A، B و C در مردان همسرآزار و عادی شهر یزد

صفحه 55-69

مهناز مرتضوی؛ مریم فاتحی‌زاده؛ رضوان‌السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی؛ الهام آقائی؛ سعیده امامی‌نیا