دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1396 
1. شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان

صفحه 8-30

حسین رئیسی؛ عبدالرضا بیگی ‏نیا؛ عبدالرضا بیگی ‏نیا؛ عبدالرضا بیگی ‏نیا


2. جایگاه پلیس علمی در ادله اثبات دعوا براساس قانون مجازات اسلامی

صفحه 31-49

محمدرضا ابراهیمی‌نسب؛ ایرج گلدوزیان؛ محمدعلی امام هادی