راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامه نگارش مقالات فصلنامه دانش انتظامی یزد

فصلنامه دانش انتظامی یزد، نشریه‌ای است علمی تخصصی که در راستای مأموریت‌های محول شده به فرماندهی انتظامی استان یزد و با هدف ترویج دانش تخصصی متناسب با تخصص‌های انتظامی تأثیرپذیر از جغرافیای استان یزد، نتایج پژوهش‌های علمی در زمینه مسائل و آسیب‌های انتظامی و یا موضوعات مرتبط با آن‌ها را منتشر می‌کند.

هدف از انتشار فصلنامه، اشاعه و ترویج دانش تخصصی متناسب با تخصص های انتظامی تاثیرپذیر از جغرافیای یزد، انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در حوزه نظم و امنیت، تبیین نقش نهادها و ارگان‌ها در ارتقاء امنیت و فراهم آوردن زمینه تبادل آراء در مسائل وابسته به حوزه مطالعاتی نظم و امنیت در استان یزد است.

ضوابط کلی فصلنامه

1. نویسنده یا نویسـندگان لازم است جهـت ارسال مـقاله خود، از طریق سامانه یـکپارچـه نشریات علمی ناجا (www.journals.police.ir)   اقدام نمایند.

2. ارسال فرم تکمیل شده درخواست چاپ و تعهدنامه به همراه مقاله الزامی است  )فرم درخواست چاپ در نشانی پایگاه اینترنتی نشریه موجود است(.

3. چنانچه مقاله پیش از ارسال به نشریه، در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، مراتب باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام شود.

4. صحت علمی مطالب مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله بوده و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

5. مقالات دریافتی توسط اعضاء هیأت تحریریه، مشاوران و داوران به طور ناشناس بررسی و ارزیابی شده و نتایج داوری از طریق سامانه یکپارچه نشریات علمی ناجا به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

6. مهلت ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده یا نویسندگان، پس از وصول نظر داوران حداکثر چهار ماه است و بعد از اتمام مهلت، با مقاله به شکل مقاله جدید برخورد شده و مجدداً برای داوری ارسال شده یا از دستور کار مجله خارج خواهد شد.

7. نشریه هیچ گونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات رسیده نخواهد داشت.

8. نشریه هیچ مسئولیتی در قبال تاخیر انتشار مقاله که به دلیل عدم رعایت شیوه نگارش فصلنامه توسط نویسنده یا نویسندگان ایجاد شود، برعهده نخواهد داشت.

9. نشریه در ویرایش مطالب مقالات پذیرفته شده، آزاد است.

ساختار کلی مقاله

1-عنوان: عنوان مقاله باید دقیق، علمی و متناسب با محتوا باشد.

2-نام نویسنده یا نویسندگان: باید به صورت کامل (سِمت، درجه علمی، آدرس پست الکترونیک) درج شود. نویسنده مسئول باید مشخص شود و مکاتبات توسط ایشان صورت پذیرد.

3-چکیده: چکیده مقاله (250-200 کلمه) باید بیانگر خلاصه ای از مسأله و هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

4-کلید واژه‌ها:بین 5-3 کلمه آورده شود.

5-متن اصلی مقاله: باید با رعایت نکات نگارشی زیر ارائه شود:

الف) مقاله به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و به صورت روان، نگارش شده باشد و در مواردی که از اصطلاحات خارجی استفاده می شود، اصل کلمات به زبان اصلی در پاورقی بیاید.

ب) مقاله با فاصله 1.15 سانتیمتر بین سطرها، 3 سانتیمتر از بالا و سمت راست و 2.5 سانتیمتر از پایین و سمت چپ، با نرم افزار word 2007  ارسال شود.

ج) متن مقاله: با فونت B  Lotus 13، تیترهای داخل متن با فونت B Zar 13 به صورت Bold و حروف انگلیسی با فونت Times New Roman  11 تایپ شوند.

د) مقدمه: شامل زمینه موضوع، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت موضوع و اهداف مطالعه است.

ه) روشپژوهش: طرح پژوهش، جامعه و نمونه آماری، مواد و روش‌های اندازه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور دقیق شرح داده شوند.

و) یافتهها: یافته های پژوهش (همراه با جدول و نمودار در صورت نیاز( هماره با تجزیه و تحلیل نویسنده بیان شوند.

ز) نتیجه‌گیری: یافته های اصلی پژوهش، بیان شده و نتایج آن با یافته های حاصل از مطالعات دیگر مورد مقایسه قرار گیرد.

ح) پیشنهادها: ارائه پیشنهادهای کاربردی پس از نتیجه‌گیری ضروری است.

ط) منبع‌نویسی: منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به روش APA باشد.

  • ·اسامی نویسندگان خارجی در متن به فارسی نوشته شود و معادل انگلیسی آن در پاورقی بیاید.
  • ·فهرست منابع انتهای مقاله، به ترتیب حرف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی تنظیم شود. نیازی به شماره‌گذاری نیست.
  • ·اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی، هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.
  • ·هر واژه و عبارتی که به صورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی برای اولین بار در متن مقاله، ارائه می شود لازم است معادل آن در پاورقی بیاید.

ی) متن مقاله:  متن مقاله، حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد.

نمونه منبع نویسی درون متنی

یک نویسنده:                   (محمدی، 1397: 22).

دو نویسنده:                     (محمدی و رضایی، 1397: 22).

سه نویسنده و بیشتر:          (محمدی و دیگران، 1397: 22).

 

نمونه منبع نویسی در فهرست منابع

الف)کتاب

یک نویسنده:

محمدی، علی (1397). روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ج 2، چ 5.

دو نویسنده:

محمدی، علی و  رضایی، احمد (1397). روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ج 2، چ 5.

سه نویسنده و بیشتر:

محمدی، علی؛ رضایی، احمد و ایوبی، صالح (1397). روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ج 2، چ 5.

ب) مقاله:

یک نویسنده:                  

محمدی، علی (1397). «شیوه های یادگیری با استفاده از فناوری نوین». مطالعات آموزشی، ش 11، 101 -81.

دو نویسنده:

محمدی، علی و  رضایی، احمد (1397). «شیوه های یادگیری با استفاده از فناوری نوین». مطالعات آموزشی، ش 11، 101-81.

سه نویسنده و بیشتر:

محمدی، علی؛ رضایی، احمد و ایوبی، صالح (1397). «شیوه های یادگیری با استفاده از فناوری نوین». مطالعات آموزشی، ش 11، 101-81.